Vyberte stranu

Moduly Orion

Servis a dielne

Servis a dielne

Softvér Servis a dielne je samostatný modul informačného systému Orion, určený pre živnostníkov, malé a stredné firmy, ktoré vykonávajú opravy, údržbu a servis zariadení. Slúži na podrobnú evidenciu dielenskej, opravárenskej a servisnej činnosti – kompletná evidencia zákaziek, vydaný materiál, odpracované hodiny na zákazke, fakturácia, sledovanie termínov,atď.
Softvér Servis a dielne vám pomôže efektívnejšie riadiť procesy prevádzky a údržby zariadení. Získate informácie o servisných činnostiach a k nim priradených zariadeniach, o servisných nákladoch, informácie o zamestnancoch, o zákazníkoch, o termínoch, a pod. Okrem toho vám modul Servis a dielne umožní viesť prehľadnú evidenciu o dodávateľoch, zákazníkoch, zamestnancoch, o zákazkách, strediskách, kontaktoch, vrátane histórie.
Softvér Servis a dielne máte možnosť používať ako samostatný modul alebo s ďalšími modulmi informačného systému Orion – Skladové hospodárstvoPokladničný predajPožičovňaPráce na zákazky a dochádzkaFakturáciaFiremné aktivity. Softvér Servis a dielne je vhodný pre všetky typy opravovní (napr. obuvi, elektrospotrebičov, počítačov, odevov, záhradnej techniky,…) a pre autoservisy a pneuservisy. Softvér Servis a dielne je otvorený, dá sa prispôsobiť presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Prínosy

  • podrobná evidencia zákazky
  • evidencia zariadení (náradie, stroje,…)a ich priradenie na zákazky, strediská
  • evidencia požadovaných, plánovaných, ukončených servisných činností
  • evidencia zákazníkov, dodávateľov, vozidiel, zamestnancov
  • evidencia skladu (modul skladové hospodárstvo)
  • generovanie faktúr
  • možnosť použitia registračnej pokladne a tlač pokladničných bločkov
  • užívateľské nastavenie zostáv, tlač