Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Fakturácia

Modul Fakturácia

slúži na vystavovanie a evidenciu všetkých typov faktúr, dobropisov a vzájomných zápočtov.

Softvér je určený pre firmy a živnostníkov s neobmädzeným množstvom zadávaných položiek vo faktúrach. Fakturácia umožňuje vytváranie prehľadov a štatistických údajov o obrate firmy. V module je možnosť evidovať a vystavovať faktúry a ich úhrady v zahraničnej mene, generovanie dobropisov a vzájomných zápočtov z pohľadávok a záväzkov.
Fakturačný program je možné zakúpiť a využívať samostatne. Ako samostatný program ponúka vystavovanie a evidenciu faktúr, dobropisov, vzájomných zápočtov, zálohových faktúr, možnosť zadávania zliav vo faktúre, tlačové formuláre pre tlač , archiváciu dokladov.
S modulom Číselníky, ktorý slúži na evidenciu všetkých obchodných partnerov – dodávateľov, odberateľov, zamestnancov, podrobných kontaktov, kontaktných osôb, atď. si zabezpečíte automatické predvypĺňanie všetkých údajov na vystavených dokladoch , rýchle dohľadanie zákazníkov napr. podľa názvu firmy, mesta, sortimentu, IČO, kontaktnej osoby, triedenie údajov,… čo vám urýchli a zjednoduší prácu.

Faktúry prijaté

 • evidencia prijatých faktúr a jej položiek
 • automatické číslovanie faktúr
 • prehľad položiek vo faktúre
 • triedenie a výber faktúr napr. podľa čísla, dodávateľa
 • možnosť nadviazania súvisiacich dokumentov k faktúre
 • možnosť automatického vystavenia príjemok v module Skladové hospodárstvo
 • evidencia faktúry a položiek na strediská, zákazky, nákladové okruhy
 • farebné odlíšenie záznamov

Faktúry vydané

 • vystavovanie a evidencia vydaných faktúr
 • vystavovanie a evidencia zálohových faktúr
 • fakturácia s DPH aj bez DPH
 • umožňuje vystavovať faktúry v hlavnej aj cudzej mene
 • možnosť fakturácie textovo alebo položkovo
 • položky aj s cenou sa prenášajú priamo zo skladu
 • prevod vytvorených skladových dokladov do faktúry
 • zadávanie zliav na faktúre
 • predvyplnené údaje na faktúre Číselníky
 • použitie predvyplnených formulárov na tlač faktúr
 • tlač faktúr s logom, pečiatkou a podpisom
 • možnosť nadviazania súvisiacich dokumentov k faktúre – výdajky, objednávky Skladové hospodárstvo
 • automatické číslovanie dokladov
 • automatické sčítavanie záznamov
 • možnosť tvorby užívateľských zostáv

Dobropisy a vzájomné zápočty

 • jednoduché vystavovanie dobropisov
 • evidencia dobropisov
 • jednoduchá tvorba vzájomných zápočtov
 • automatické párovanie faktúr vo vzájomných zápočtoch
 • generovanie dokladov z pohľadávok a záväzkov