Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Číselníky

Modul Číselníky

je základný prvok informačného systému Orion.
Softvér ponúka prehľadné spracovanie dôležitých údajov a cenné informácie, potrebné pre efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie dát podľa vami určených kritérií. Ďalšou možnosťou je triedenie a opravy dát.
Je prepojený so všetkými modulmi informačného systému Orion. Podporuje rýchlu a bezchybnú prácu.

Číselník organizácií

 • slúži ako adresár, v ktorom sú uložené všetky údaje o firmách, osobách vo firme
 • poskytuje rýchle vyhľadávanie údajov o zákazníkoch, napr. dodávateľ, odberateľ, sídlo, IČO a pod.
 • zaradenie firiem do kategórií
 • široké možnosti triedenia údajov
 • automatické číslovanie záznamov
 • exporty údajov
 • prehľady pre aktuálnu organizáciu – všetky doklady k firme, údaje o osobe
 • tvorba užívateľských zostáv a prehľadov
 • možnosť zadania cenových úrovní
 • zobrazenie informácií z obchodného registra
 • možnosti úprav a opráv

Ku každej firme je možné pripojiť kontakty na ľubovoľný počet osôb. Osoby môžu mať evidované posty (napríklad riaditeľ, vedúci výroby, účtovníčka, vedúca personalistiky atď.), adresy prevádzky, e-maily, tel. čísla a pod.

 

Číselník zamestnancov

 • slúži ako adresár, v ktorom sú uložené osobné údaje o zamestnancoch, externých zamestnancoch
 • možnosť zaradenia zamestnanca podľa zákazky, nákladového okruhu, strediska, dielne
 • okamžité zobrazenie informácií o zamestnancovi
 • efektívne vyhľadávanie údajov o zamestnancovi
 • automatické číslovanie pridávaných záznamov
 • tvorba užívateľských zostáv a prehľadov
 • možnosť zoskupovania údajov
 • možnosti triedenia, úprav a opráv
 • exporty a importy údajov excel, word,

Ku každému zamestnancovi je možné pripojiť kontakty – adresy, e-maily, tel. čísla a pod.

 

Číselník zákazky

 • evidovanie zákaziek podľa názvu, čísla, strediska
 • zadávateľ zákazky, príjemca zákazky
 • pridelenie zákazky na zodpovedného pracovníka
 • plánovaný dátum začiatku a ukončenia zákazky
 • reálny termín ukončenia zákazky
 • určenie priority zákazky
 • evidencia zákazky podľa objednávky
 • možnosť zoskupovania, triedenia a vyhľadávania záznamov
 • exporty a importy údajov

 

Číselník strediská

 • evidovanie stredísk – skladov
 • stromová štruktúra stredísk
 • strediská evidované až v piatich úrovniach
 • rozlišovanie typu strediska
 • výrobné stredisko
 • nákladové stredisko
 • stredisko sklad
 • konfigurácia každého strediska samostatne

Doplnkové číselníky v ktorých sa definujú napr. kontakty, sadzby DPH, obdobie, mena, nákladový okruh, mzdové zložky,druhy dokladov pohybu atď.

Netrápte sa s vytváraním a prepájaním tabuliek, tvorbou zložitých funkcií v exceli a zložitým dohľadávaním dát.
Zakúpte si Číselníky ako samostatný modul.