Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Požičovňa

Modul Požičovňa

Softvér pre požičovne je postavený na informačnom systéme Orion.
Softvér Požičovňa je určený pre spoločnosti a živnostníkov,ktorý požičiavajú/prenajímajú akýkoľvek sortiment.
Používaním modulu Požičovňa vyriešite celú problematiku vedenia a plánovania požičiavania. Softvér je veľmi prehľadný a uľahčí každodennú prácu spojenú s evidenciou zápožičiek, vratiek, rezervácií, objednávok a ponúk.
V systéme môžete vytvárať ponuky, objednávky, rezervácie a faktúry. Následne z ponúk, objednávok a rezervácií jednoducho vytvoríte zápožičku.
Softvér môžete používať ako samostatný modul alebo s ďalšími modulmi informačného systému Orion – Skladové hospodárstvo, Pokladničný predaj, Fakturácia.
Modul Požičovňa je flexibilný produkt, otvorený požiadavkam zákazníkov.

Využitie

 • Požičovňa náradia, strojov, stavebnej a záhradnej techniky, kontajnerov, mechanizácie, mobilných WC, príslušenstva, mobilného oplotenia, lešenia, debnenia, atď.
 • Požičovňa športových potrieb, bicyklov, skútrov, lyží, kánoe, raftov, člnov, atď.
 • Požičovňa automobilov a príslušenstva
 • Požičovňa svadobných šiat, spoločenských šiat, karnevalových masiek, kostýmov, doplnkov, atď.
 • Požičovňa kníh

Výhody požičovne

 • presná a kompletná evidencia
 • evidencia služieb
 • tvorba zápožičiek z objednávok, ponúk
 • prehľady položiek na zápožičkách
 • prehľad vrátených položiek
 • stále aktuálny stav požičovne
 • prehľad vyfakturovaných a nevyfakturovaných zápožičiek
 • vyhľadanie zápožičiek podľa zákazníkov
 • vyhľadanie zápožičiek podľa druhu požičaných produktov
 • plánovanie požičiavania
 • nastavenie typov požičiavania
 • grafické prehľady a kalendár

Funkcie požičovne

 • automatické generovanie faktúr
 • vytváranie vlastných prehľadov,zostáv a tlač
 • priradenie obrázkov sortimentu
 • filtrovanie údajov podľa vlastných kritérií
 • farebné označovanie prioritných záznamov
 • tlačové výstupy
 • možnosť pripojenia k registračnej pokladni
 • funkcie upozornení a kontrol
 • a ďalšie skvelé funkcie a možnosti

Možnosti využívania softvéru pre požičovne:

Samostatný produkt obsahuje jadro programu s číselníkmi, cenníky. Funkcie požičovne sú zachované. Neobsahuje Skladové hospodárstvo, Pokladničný predaj a Fakturáciu. Príjem a výdaj sortimentu v systéme sa zadáva ručne. Nepodporuje funkcie pre pripojenie na registračnú pokladňu a tlač pokladničných bločkov. Faktúry je potrebné zadávať ručne. Nepodporuje automatické generovanie faktúr.

Kompletný systém obsahuje všetky moduly – fakturáciu, kompletné skladové hospodárstvo a predaj cez registračnú pokladňu a tlač pokladničných bločkov, všetko pre dokonalé vedenie evidencie zapožičaného sortimentu.
Kompletná evidencia dodávateľov, odberateľov, kontaktných osôb vo firmách napr. mená, pracovný úsek, funkcia, telef. čísla, adresy, IČO, DIČ a pod.
Kompletný zoznam zamestnancov, kontaktné údaje napr. meno, adresa, číslo telef., zodpovednú osobu, e-mail, a pod.
Evidujete kompletné skladové hospodárstvo, v ktorom vytvárate neobmedzený počet skladových kariet, na ktorých evidujete celý sortiment na sklade, sortiment pre zápožičky, príjímate položky na sklad, vydávate položky zo skladu, evidujete objednávky a rezervácie. Vykonávate inventúru skladových položiek. Môžete evidovať predmety zápožičiek na ľubovoľnom počte skladov.
Ceny, za ktoré požičiavate predmety si určujete sami. Vytvárate si vlastné cenníky, ktoré môžete meniť, určovať zľavy. Napr. môžete mať iný cenník pre stáleho zákazníka, iný cenník pre výpožičky na deň, na týždeň, na mesiac a pod.
Platby za výpožičky od zákazníkov môžete prijímať cez faktúry. Faktúry za zápožičky program vygeneruje automaticky. Možnosť fakturácie cez export EDI.
Systém umožňuje platby za výpožičky od zákazníkov uskutočňovať v hotovosti cez pokladničný predaj. Podpora čiarových kódov.
Pripojením registračnej pokladne na softvér Požičovňa môžete prijímať platby v hotovosti cez pokladničné bločky.

Malá požičovňa jedná sa o rýchle zápožičky s jednou položkou – zápožička = vratka.
Túto formu softvéru využívajú na evidenciu hlavne menší podnikatelia a živnostníci. Malú požičovňu využívajú aj ako objednávkový(rezervačný) softvér – rezervácia = vratka.
Ako rezervačný systém slúži pre kadernícke a kozmetické salóny, fitnes centrá, bowlingové centrá, welnes, squash, atď.