Vyberte stranu

Orion – informačný systém

je modulárny systém pre malé a stredné spoločnosti, živnostníkov z rôznych oblastí podnikania, verejnú správu, neziskové organizácie a personálne agentúry.
Moduly tvoria ucelený funkčný systém, sú maximálne prepojené. Každý zákazník má možnosť vybrať si podľa potreby ľubovoľný počet modulov a aplikácií.

Orion – informačný systém 

je modulárny systém pre malé a stredné spoločnosti, živnostníkov z rôznych oblastí podnikania, verejnú správu, neziskové organizácie a personálne agentúry.
Moduly tvoria ucelený funkčný systém, sú maximálne prepojené. Každý zákazník má možnosť vybrať si podľa potreby ľubovoľný počet modulov a aplikácií.
V systéme Orion nie sú zabudované moduly mzdy a účtovníctvo, pretože väčšine firiem spracúvajú účtovnú a mzdovú agendu externé účtovníčky, ktoré používajú svoj ekonomický softvér, prípadne firmy majú vlastný ekonomický systém, ktorý nechcú meniť.
Na komunikáciu s inými systémami má Orion zabudované množstvo exportov a importov.
Informačný systém Orion je maximálne automatizovaný, výpočty a väčšinu operácií vykoná za vás. Aby ste dosiahli čo najlepšiu efektívnosť práce, dôležité je správne nastavenie základnej konfigurácie a jeho prispôsobenie pre jednotlivých užívateľov (užívateľské nastavenie).
Práca v systéme je bezpečná. Dáta sú uložené na vašom serveri.
Na zabezpečenie údajov proti strate alebo poškodeniu v systéme, určíte prístupové práva pre zamestnancov, ktorí budú oprávnení na vytváranie, prezeranie, úpravu alebo mazanie jednotlivých záznamov.
Zakúpením informačného systému Orion získate program s jednotným a intuitívnym ovládaním nielen na vedenie agendy vo firme, ale predovšetkým oceníte všetky výhody, ktoré ponúka a celý rad skvelých a užitočných funkcií, ktoré ušetria váš čas. Systém Orion ocenia nielen zamestnanci, ktorí sa starajú o agendu, ale aj vedúci pracovníci a riaditelia firiem.

 

 

Prínosy

 • zjednotenie evidencie
 • efektívna kontrola a riadenie
 • bezpečné uloženie dát
 • určenie prístupových práv – meno, heslo
 • detailné informácie na jednom mieste
 • jednoduché a intuitívne ovládanie
 • previazanosť dát medzi modulmi
 • tvorba dokladov a sledovanie vzájomných väzieb
 • odstránenie duplicitného zadávania dát – to urýchľuje prácu
 • zníženie chybovosti
 • optimalizácia skladových zásob
 • definovateľné obdobia aj inak než za kalendárny rok
 • opakovateľné uzávierky skladov, pokladní, knihy jázd,…

Prispôsobenie potrebám

 • konfigurácia systému podľa potrieb firmy
 • prispôsobivosť – programové úpravy o akékoľvek požadované funkcie
 • prispôsobenie menu, formulárov, popisov
 • tvorba užívateľských zostáv a prehľadov podľa zvolených kritérií
 • pridávanie vlastných stĺpcov, tabuliek
 • filtrovanie a rýchle vyhľadanie údajov
 • farebné označovanie prioritných záznamov
 • tlačové výstupy a formuláre
 • exporty a importy údajov – MS Word, MS Excel, xml,csv, pdf, png
 • sieťový prístup

 

Moduly IS Orion

 • Požičovňa
 • Pokladničný predaj
 • Skladové hospodárstvo
 • Fakturácia
 • Servis a dielne
 • Práce na zákazky a dochádzka
 • Personalistika + Agentúrne zamestnávanie
 • Firemné aktivity
 • Doprava
 • Nástroje prispôsobenia
 • Číselníky

Špeciálne programy

Alnitak pre maloobchody, veľkoobchody, sieť predajní, reštaurácie, stánkový predaj, predaj z auta,…
Kalendár dochádzky pre koncových užívateľov na vedenie vlastnej evidencie dochádzky – plánovanie dovolenky, evidencia a čerpanie nadčasových hodín, evidencia PN, OČR,atď. Využitie kalendára mien, sviatkov,iných druhov kalendárov, kalkulačky, poznámok a iných skvelých funkcií. V neposlednom rade si odsúhlasite dochádzku so zamestnávateľom.

Základom informačného systému je Jadro programu s číselníkmi, ktoré sú zdieľané so všetkými modulmi a aplikáciami. Využijete databázu firiem,organizácií – dodávateľov, odberateľov, databázu zamestnancov, kontaktov, stredísk, zákaziek, mzdových zložiek, období,…ku všetkým modulom.
Modul Číselníky ponúka široké možnosti využitia a funkcií.
Nové doklady alebo záznamy si vďaka nim vytvoríte ľahko s predvyplnenými údajmi, ktoré doplníte alebo upravíte podľa potreby.

Nemusíte sa trápiť s vytváraním a prepájaním tabuliek, tvorbou zložitých funkcií v exceli a zložitým dohľadávaním dát.
Využite Číselníky ako samostatný modul na jednoduché vedenie evidencie obchodných partnerov, zákazníkov, zamestnancov, kontaktov, a pod., v ktorom rýchle dohľadáte potrebné údaje, rozčleníte podľa vlastných kritérií, využijete vlastné prehľady, zostavy a pod.

Maximálne sa snažíme vychádzať v ústrety našim klientom. Všetky naše programy sú otvorené možnostiam doprogramovania podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Potrebujete viac informácií o produkte ?