Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Práce na zákazky a dochádzka

Modul Práce na zákazky a dochádzka

Náš dochádzkový systém je moderný a spoľahlivý softvér na evidenciu dochádzky, odpracovaných hodín nad rámec úväzku, chýbajúcich hodín, sviatkov, voľna, atď. Softvér sme vyvinuli na základe reálnych požiadaviek vedúcich pracovníkov a manažérov firiem, ktorí evidujú dochádzku zamestnancov nielen priamo v sídle firmy ale aj na svojich pobočkách, strediskách, vysunutých pracoviskách, montážach, stavbách, taktiež personálne agentúry,atď. Firmy získajú kompletné, prehľadné a hodnotné informácie nielen o odpracovanej dobe zamestnancov, prerušeniach práce, nadčasoch ale hlavne o vynaložených finančných prostriedkoch na zákazky – činnosti a práce, ktoré vykonáva ich firma.
Softvér Práce na zákazky a dochádzka využívajú podnikatelia v rôznych oblastiach podnikania – napr. stavebníctvo, výroba, obchod, poskytovanie služieb, atď.
Softvér je flexibilný, ponúka množstvo funkcií a možností. Zjednoduší a uľahčí spracovanie a vyhodnotenie dochádzky. Vedúci pracovníci majú neustále aktuálny prehľad o skutočnom stave vo firme, čo umožňuje spravodlivé odmeňovanie zamestnancov.
Vyberiete si funkcie, ktoré potrebujete. Funkcie modulu Práce na zákazky a dochádzka si môžete postupne dopĺňať podľa potreby.
Rozhodnutie zadovážiť si dochádzkový systém je otázkou ekonomickou. Ak ľudia nepracujú efektívne, klesá výkonnosť a ekonomika firmy.

Prečo spracovávať a evidovať dochádzku v systéme?

 • obmedzenie chybovosti pri zadávaní dát
 • ucelené a reálne informácie na jednom mieste
 • široké možnosti evidencie a úprav
 • export mzdových údajov do predspracovania miezd
 • rozdelenie prémií
 • týždenné, mesačné štatistiky
 • kontrola prekrývania časov v rámci jedného dňa
 • jednoduché a rýchle zadávanie všetkých údajov
 • výber údajov z číselníka organizácií, zamestnancov, kontaktov,…
 • evidovanie nadčasových hodín, odloženie a výber hodín z konta
 • tvorba vlastných zostáv, prehľadov a kópií dát
 • filtrovanie a zoskupovanie údajov podľa vami definovaných požiadaviek napr. podľa miesta, majstra, druhu zákazky, práce, jednotlivých zamestnancov,…
 • tlačové výstupy
 • farbenie prioritných záznamov – dni, riadky, stĺpce
 • pracovné kalendáre, v ktorých sú automaticky nahrané sviatky
 • ďalšie funkcie a možnosti, ktoré šetria čas

Dochádzka s kamerou

je aplikácia k modulu Práce na zákazky a dochádzka. Využitím aplikácie získate plnohodnotné zastúpenie dochádzkového terminálu a zabránite zadávaniu dochádzky medzi kolegami navzájom.
Na evidenciu dochádzky stačí použiť notebook so zabudovanou kamerou, alebo kúpiť web kameru. Obsluha je rýchla a jednoduchá.

 • plnohodnotné zastúpenie dochádzkového terminálu = šetríme vaše finančné prostriedky
 • nasnímanie tváre zamestnanca, ktorá zadáva dochádzku a uloženie fotografie do databázy
 • nasnímanie presného príchodu a odchodu zamestnancov
 • snímanie všetkých prerušení práce napr. prestávka, návšteva lekára, PN, a pod.
 • jednoduchá kontrola zamestnancov
 • eliminácia možností podvodu pri zadávaní dochádzky
 • ovládanie klávesovými skratkami
 • určenie počtu klávesových skratiek podľa vlastného rozhodnutia
 • užívateľské pomenovanie klávesových skratiek
 • funkcie softvéru Práce na zákazky a dochádzka zostávajú nezmenené

Používaním software Práce na zákazky a dochádzka získate :
Grafické prehľady – podrobná evidencia dochádzky podľa vášho výberu
Kalendár dochádzky – podľa zamestnanca, odpracované hodiny po dňoch, v mesiaci,…
Kalendár/MZ – odpracované hodiny podľa mzdových zložiek na zamestnanca, prémie, príplatky
Zamestnanec/zákazka – prehľad odpracovaných hodín podľa druhu zákazky alebo činnosti
Zamestnanec/dochádzka Prehľady po mesiacoch – spracovanie štatistiky podľa časových údajov, zákaziek, MZ, stredísk za zvolené obdobie
Prehľady zamestnanec/zákazka – údaje za zvolený mesiac podľa druhu zákazky, hodín, suma

Systém vám ponúka možnosť sledovať a vyhodnocovať rentabilitu zákaziek podľa vami definovaných požiadaviek. Systém je možné upraviť a prispôsobiť potrebám firmy.
Po krátkom zaškolení inštaláciu software zvládne zodpovedný pracovník sám.

Podrobný popis dochádzky a funkcionality – užívateľská príručka sa nachádza v sekcii Dochádzka – pomoc .