Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Skladové hospodárstvo

Modul Skladové hospodárstvo

slúži na kompletné vedenie skladovej agendy napr. (tovar, materiál, služby). Získate podrobný prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré máte v zásobách, čo vám umožní optimalizovať náklady na stav skladu.

Vedením kompletnej skladovej agendy ( príjem na sklad, výdaj zo skladu, objednávky, rezervácie tovaru, vytvorením inventúry) si zabezpečíte presný a reálny prehľad o množstve tovaru na sklade, o pohyboch na sklade, o cenách, dodávateľoch a pod.

Skladovú evidenciu máte možnosť viesť na viacerých skladoch.
Získate širokú ponuku prehľadov, zostáv za každý sklad.

Modul skladové hospodárstvo a fakturácia sú navzájom prepojené. Užívateľ má možnosť skladovú evidenciu využívať s programom Alnitak a modulmi systému PožičovňaPokladničný

Stav skladu a evidencia

 • tvorba skladových kariet pomocou preddefinovaných číselníkov
 • evidencia zásob na ľubovolnom počte skladov
 • jednotný číselník skladových kariet
 • voliteľná metóda evidencie skladu – podľa priemerných cien alebo FIFO
 • prehľad aktuálneho stavu položiek na sklade
 • aktuálne informácie o množstve tovaru na sklade
 • aktuálne informácie o finančnej hodnote tovaru na sklade
 • dorovnanie stavu zásob po inventúre – príjem, výdaj
 • možnosť uzávierky skladov
 • prehľad pohybov cez všetky sklady
 • definícia prístupových práv
 • hromadné označovanie položiek a prenos do dokladu
 • sledovanie minimálnych a maximálnych zásob jednotlivých druhov tovaru
 • rozčlenenie skladových položiek do skupín
 • zadávanie vlastností tovaru, materiálu, záruky,
 • vytváranie dokladov v ľubovolnej mene

Skladové doklady

 • možnosť zadávania položiek vo viacerých merných jednotkách na pohyboch tovaru
 • výdaj materiálu na jednotlivé zákazky
 • tvorba skladových dokladov (príjem na sklad, výdaj zo skladu, ponuky, objednávky,rezervácie, storno
 • tvorba priebežnej a fyzickej inventúry
 • generovanie inventúry

Ceny a cenové hladiny

 • vytváranie vlastných cenníkov
 • vedenie položiek v nákupných a predajných cenách
 • možnoť zadávania zliav k predajným cenám
 • prehľad a výber cenníkov podľa dodávateľov
 • automatické prepočítavanie cien

Vybrané vlastnosti a možnosti

 • evidencia a podpora čiarových kódov
 • zadávanie výrobných čísiel/šarží
 • naprogramovanie PLU k pripojeným registračným pokladniciam
 • predajné on-line/of line väzby na pokladne
 • výdaj zo skladu – automatický odpis