Vyberte stranu

Program Alnitak

Program využívajú firmy a živnostníci v maloobchodných predajňach, vo veľkoobchodoch a taktiež pri mobilnom predaji (napr. predaj z auta). Uplatnenie si nájde vo firmách s rôznym druhom podnikania. Napr. v predajňach všetkých druhov tovaru, materiálu, služieb a taktiež v reštauráciách.

Program Alnitak

Program využívajú firmy a živnostníci v maloobchodných predajňach, vo veľkoobchodoch a taktiež pri mobilnom predaji (napr. predaj z auta). Uplatnenie si nájde vo firmách s rôznym druhom podnikania. Napr. v predajňach všetkých druhov tovaru, materiálu, služieb a taktiež v reštauráciách.

Spolupracuje s modulom Skladové hospodárstvo – kompletná evidencia položiek, zásob, inventarizácia, pohyby skladu,a pod.

Svojimi možnosťami umožňuje použitie na jednom predajnom mieste alebo na viacerých predajných miestach.

Umožňuje prácu s neobmedzeným počtom registračných pokladníc a sieťou predajní.

Máte možnosť denne získavať prehľadné údaje o počte zákazníkov, kedy navštevujú vaše predajne, aký sortiment sa najviac predáva , v akom časovom horizonte, a pod. S programom eliminujete náklady a straty na tovar, zásoby aj zamestnancov.

ALNITAK

Výhody a možnosti programu Alnitak

1. export kmeňových kariet tovaru do pokladne s cenou podľa cenníka
2. sťahovanie a záloha predajných údajov z pokladne
3. sťahovanie a záloha žurnálov – textový, binárny
4. export predajných údajov ako výdajka, príjemka

Umožňuje

 • práca s PLU kódmi a čiarovými kódmi
 • podpora on-line a off-line komunikácie
 • prepojenie registračnej pokladnice s počítačom
 • úpravy jednotlivý položiek, výmena položky
 • predaj tovaru z rôznych miest a pobočiek predajní
 • komunikácia s registračnými pokladňami Euro
 • informácie o obrate, predaji ,ziskovosti
 • zdieľanie informácií a prepojenie na ďalší softvér
 • možnosť využitia programu aj s iným informačným systémom

Podporované pokladne

 • EURO-100T
 • EURO-200TE
 • EURO-200TX
 • EURO-2100TE
 • EURO-1000T
 • EURO-2000T Alpha
 • EURO-2000TE Alpha
 • EURO-500T Handy
 • EURO-500TE Handy
 • EURO-500TX Handy
 • ELCOM-500 FP
Potrebujete viac informácií o produkte Alnitak? Budeme radi keď nám napíšete orion@orionis.sk alebo zatelefonujete. Poradíme, odpovieme na vaše otázky. Pripravíme pre vás bezplatnú prezentáciu program .

Potrebujete viac informácií o produkte ?