Modul Číselníky je základný prvok informačného systému Orion.
Softvér ponúka prehľadné spracovanie dôležitých údajov a cenné informácie, potrebné pre efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie dát podľa vami určených kritérií. Ďalšou možnosťou je triedenie a opravy dát.
Je prepojený so všetkými modulmi informačného systému Orion. Podporuje rýchlu a bezchybnú prácu.
Viazač
Číselník organizácií
 • slúži ako adresár, v ktorom sú uložené všetky údaje o firmách, osobách vo firme
 • poskytuje rýchle vyhľadávanie údajov o zákazníkoch, napr. dodávateľ, odberateľ, sídlo, IČO a pod.
 • zaradenie firiem do kategórií
 • široké možnosti triedenia údajov
 • automatické číslovanie záznamov
 • exporty údajov
 • prehľady pre aktuálnu organizáciu - všetky doklady k firme, údaje o osobe
 • tvorba užívateľských zostáv a prehľadov
 • možnosť zadania cenových úrovní
 • zobrazenie informácií z obchodného registra
 • možnosti úprav a opráv
 • Ku každej firme je možné pripojiť kontakty na ľubovoľný počet osôb. Osoby môžu mať evidované posty (napríklad riaditeľ, vedúci výroby, účtovníčka, vedúca personalistiky atď.), adresy prevádzky, e-maily, tel. čísla a pod.  Šanóny
  Číselník zamestnancov
 • slúži ako adresár, v ktorom sú uložené osobné údaje o zamestnancoch, externých zamestnancoch
 • možnosť zaradenia zamestnanca podľa zákazky, nákladového okruhu, strediska, dielne
 • okamžité zobrazenie informácií o zamestnancovi
 • efektívne vyhľadávanie údajov o zamestnancovi
 • automatické číslovanie pridávaných záznamov
 • tvorba užívateľských zostáv a prehľadov
 • možnosť zoskupovania údajov
 • možnosti triedenia, úprav a opráv
 • exporty a importy údajov excel, word,
 • Ku každému zamestnancovi je možné pripojiť kontakty - adresy, e-maily, tel. čísla a pod.  Zákazky
  Číselník zákazky
 • evidovanie zákaziek podľa názvu, čísla, strediska
 • zadávateľ zákazky, príjemca zákazky
 • pridelenie zákazky na zodpovedného pracovníka
 • plánovaný dátum začiatku a ukončenia zákazky
 • reálny termín ukončenia zákazky
 • určenie priority zákazky
 • evidencia zákazky podľa objednávky
 • možnosť zoskupovania, triedenia a vyhľadávania záznamov
 • exporty a importy údajov
 • Šanóny
  Číselník strediská
 • evidovanie stredísk - skladov
 • stromová štruktúra stredísk
 • strediská evidované až v piatich úrovniach
 • rozlišovanie typu strediska
 • výrobné stredisko
 • nákladové stredisko
 • stredisko sklad
 • konfigurácia každého strediska samostatne


 • Doplnkové číselníky v ktorých sa definujú napr. kontakty, sadzby DPH, obdobie, mena, nákladový okruh, mzdové zložky,druhy dokladov pohybu atď.

  Netrápte sa s vytváraním a prepájaním tabuliek, tvorbou zložitých funkcií v exceli a zložitým dohľadávaním dát.
  Zakúpte si Číselníky ako samostatný modul.
  
  Domov
  Naše produkty
  Projekty
  Napíšte nám
  Kontakty

  Novinky

  Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

  Najnovšie projekty

  Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.