DOCHÁDZKA

HLAVNÉ MENU
Dochádzka Strom ponuky

Editačné okná miestneho menu

Všetky prehľady

Kliknutím na záhlavie (nadpis) stĺpca môžete zotriediť prehľad podľa toho ako potrebujete.
Pokiaľ stĺpec nie je triedený tak triedi vzostupne A-Z.
Pokiaľ bol triedený, tak triedi zostupne Z-A.
Pod záhlavím stĺpcov je filtračný riadok, ktorý sa používa na rýchle filtrovanie.
Filtrovanie textových polí:
Do políčka stĺpca, ktorý chcete filtrovať zadáte priamo text alebo začiatok textu a prehľad sa automaticky filtruje.
Pokiaľ hľadáte text, ktorý nezačína zadajte na začiatok percento %. Napr. "%nad váhom" a program ponechá iba tie záznamy, kde sa hľadaný text nachádza.
Stĺpce s číselnou hodnotou musia byť zadané presne. Kliknutím pravou myšou na záhlavie stĺpca > info atributu si môžete zobraziť podrobnosti o atribute Názov, typ, veľkosť...

Spoločná tlačítková lišta nad každým prehľadom

Tlačítka

Miestne menu

Užívateľské nastavenie

Nastavenie prehľadu

V prehľade tlačítko "Nastav"

Číselníky

Mesačná dochádzka

Grafické prehľady

Prehľady cez obdobia
Editačné okná miestneho menu

Hromadné zmeny dochádzky

Kópia vybraných záznamov

Konto hodín

Rozpúšťanie hodín na zákazku

Rozdelenie mzdy / prémií